Το Ίδρυμα Μελέτης της Δημοκρατίας «Ανδρέας Αρμεύτης» είναι επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρεία.

Η οικογένεια του Ανδρέα Αρμεύτη συνέστησε το κοινωφελές Ίδρυμα «Ανδρέας Αρμεύτης» το 2014, επιθυμώντας, ώστε, σαράντα χρόνια από τη δολοφονία του στις 16-6-1974, να δημιουργήσει έναν φορέα επιστημονικό και κοινωνικό, που θα διαθέτει στον δικό του χώρο σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, βιβλιοθήκη και κυρίως καινοτόμες ιδέες, μέσω των οποίων θα προάγεται το δημοκρατικό φρόνημα του λαού και κυρίως της νέας γενιάς.

Όλα σε συσχετισμό με την αντιπροσωπευτική σχέση του ίδιου με την Δημοκρατία και τους θεσμούς της.